Så använder du en bygghiss

Så använder du en bygghiss

Bygghiss

En bygghiss är A och O på en byggarbetsplats. Bygghissen är navet i verksamheten som ser till att både personal och utrustning snabbt, säkert och enkelt kan transporteras mellan olika våningar. Utan en väl fungerade bygghiss hade bygget tagit längre tid samtidigt som arbetsplatsen hade varit betydligt osäkrare för byggarbetarna. Detta är en anledningarna till att arbetsmiljöverket har bestämt att alla arbetsplatser där man utför arbete på högre höjd än tio meter måste vara utrustad med en bygghiss.
En bygghiss ska inte installeras av lekmän. Det är en komplicerad konstruktion och felaktigheter vid installationen kan få förödande följder. Installationer av bygghissar utförs därför alltid av personal som är specialiserad på denna typ av arbete. De kan snabbt avgöra var hissen ska installeras och kan därefter anpassa installationen efter hur mycket personal och vilken typ av material som ska transporteras med hjälp av hissen.

Använda en kugghiss

Det finns två olika bygghissar att välja mellan på ett bygge, kugghissar eller hydraulhissar. Den vanligaste typen är kugghissen som har en konstruktion baserad på en kuggstång och är både motståndskraftig och stabil. En avgörande fördel med kugghissar är att de är enkla att manövrera och att de är enkla att montera. Dessutom har de låg vikt och det räcker med ett begränsat utrymme för installationen, de kan till och med byggas ovanpå på en byggnadsställning när det är brist på utrymme.

Använda en hydraulhiss

Hydraulhissar är inte lika vanligt förekommande som kugghissar, mycket på grund av de är stora, otympliga och väger betydligt mer än vad en kugghiss gör. Dessutom måste de stå platt och stadigt på marken, och kan inte installeras ovanpå en byggnadsställning, varför de endast kan användas på lägre höjder. Den avgörande fördelen med en hydraulhiss är att den har en betydligt större lyftkapacitet än en kugghiss och används därför oftast vid byggen där man använder sig av tyngre utrustning.

Comments are closed.