Fastighetstvättmaskin till tvättstugan

Fastighetstvättmaskin till tvättstugan

Fastighetstvättmaskin är en benämning för en tvättmaskin som används i en större fastighet, ofta av flera hushåll. En fastighetstvättmaskin kan lika gärna vara en rejäl industritvättmaskin som en tvättmaskin avsedd för den gemensamma tvättstugan i hyreshuset. De är avsedda att tåla hög belastning, är energieffektiva, snabba och tåliga.

Skillnad mellan fastighetstvättmaskiner och vanliga tvättmaskiner

Den stora skillnaden mellan fastighetstvättmaskiner och vanliga tvättmaskiner är hur mycket de klarar av och hur anpassningsbara de är. De är robustare, tåligare och har en längre livslängd än vanliga tvättmaskiner. Många gånger kan de dessutom tåla högre vikt vilket innebär att man kan tvätta mer tvätt samtidigt utan att maskinen riskerar att ta skada. Det är inte heller helt ovanligt att ha ett större urval av program och inställningar att välja mellan i jämförelse med vanliga tvättmaskiner. Generellt sätt kan man säga att de är större, klarar av er och är mer flexibla, vilket gör dem till ett ypperligt val i fastighetens tvättstuga.

Fördelar med fastighetstvättmaskiner

Fastighetstvättmaskiner är framtagna för att tåla hög belastning och konstant användning. Deras robusta konstruktion ska klara av den höga belastningen som finns i en tvättstuga där alla boende tvättar regelbundet, I många hyreshus bokas alla tvättider upp regelbundet vilket innebär att tvättmaskinen klarar av att köras varje dag. Fastighetstvättmaskiner har ofta möjligheten att tvätta på kortare tvättider utan att det går ut över kvalitén på tvättarna. Det möjliggör för de boende att tvätta fler tvättar under en och samma tvättid. Eftersom man ska dela upp tvätten utifrån färger och temperatur kan det ta väldigt lång tid att tvätta ett stort lass i en vanlig tvättmaskin i jämförelse med att använda en fastighetstvättmaskin. Ljudnivåerna som fastighetstvättmaskiner ger ifrån sig är förhållandevis låga och har låg vibrationsnivå för att störa de boende så lite som möjligt.

Leave a Reply