Välj rätt tryckvakt för att kontrollera lufttrycksnivåer

Välj rätt tryckvakt för att kontrollera lufttrycksnivåer

Tryckvakter och tryckmätning

Inom industrin finns det ett starkt behov av tryckluft och många industrier har därför ett lufttryckssystem, vilket är beroende av en fungerande tillförsel av luft. Tryckmätning är därför mycket viktigt inom industrin och det görs med hjälp av så kallade tryckvakter. Tryckvakter gör systemet avsevärt säkrare och ser till att systemet håller sig intakt utan att gå sönder. Att investera i bra tryckvakter inom industrin ska därför inte underskattas.

Vad är tryckvakter?

Tryckvakter är en anordning som antingen är mekanisk eller elektronisk och används för att kontrollera lufttrycksnivån. Den har ett förinställt tryck och när lufttrycksnivån sjunker eller stiger över en viss gräns kommer omkopplaren att aktiveras för att upprätthålla ett konstant tryck. Tryckvakter kan användas i ett stort antal områden inom industrin och tillverkningsprocessen. De kan ofta justeras för att passa in i det valda området.

Vad används det till och när?

Tryckvakter har två viktiga huvudfunktioner, dels att upprätthålla trycket i systemet samt dels för att skydda utrustning och människor från skador. Följande system inom industrin använder tryckvakter och ser till att säkerställa driften:

  • Vattenpumpssystem – Den vanligaste användningen av tryckvakter är för vattenpumpssystem som hjälper motorn att pumpa vid låga trycknivåer. När pumpen uppnår det förinställda trycket bryts strömmen.
  • Tryckluftssystem – I likhet med vattenpumpssystem används tryckvakter här för att koppla in ström vid lågt tryck i kompressormotorn. Den ser till att upprätthålla trycket i tryckluftssystemet.
  • Pneumatiska och hydrauliska system – Genom tryckvakter kan pumpar och kompressorer upprätthålla trycknivån i pneumatiska och hydrauliska styrsystem.
  • Luftkonditionering och kylsystem – Tryckvakter skyddar ett kylsystem vid övertryck när termostaten inte funkar som den ska. Även vid lågtryck som kan indikera en läcka kommer tryckvakter att skydda systemet.
  • Pannvatten och värmesystem – Tryckvakter i en panna kommer att stänga av systemet om det blir problem med dragsystemet. Det här förhindrar att värmen fungerar och att pannan bränns sönder.
Comments are closed.